Gelibolu Milletvekilleri

Ali Kılıç Hüsrev Sami Kızıldoğan