Abdulgani Ertan

Abdulgani Ertan

1. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muş Milletvekili

Doğum Yeri Bitlis Doğum tarihi 1889 Babası Abdullah Annesi Peri – Genç Rüştiyesi – Hukukçu – Liva Maliye Dairesinde Kâtibi, Bidâyet Mahkemesi 2. Kâtibi, Hizan Bidâyet Mahkemesi Başkâtibi, Muş Bidâyet Mahkemesi Üyesi – I. Dönem Muş Milletvekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 26.05.1960