Ahmet Hâmit Selgil

Ahmet Hâmit Selgil

7. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

8. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili

Doğum Yeri İstanbul Doğum tarihi 1902 Babası Salim Annesi Behiçe – Askerî Tıbbiye – Fransızca – Frengi Hastalıkları – Tabip Teğmen, Kolordu Ser Tabip Muavini, Gülhane Cildiye Asistanı ve Başmuavini, Ankara Cebeci Hastanesi Cilt Hastalıkları Mütehassısı, Ankara Deri ve Tenasül Dispanseri Baştabîbi, Devlet Demiryolları İdaresi Ankara Hastanesi Uzman Doktoru, Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği Uzmanı ve Öğretim Görevlisi, Gurebâ Hastanesi Mütehassısı, Türkiye Maârif Cemiyeti Başkanı – VII. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili – Evli. Ölüm Tarihi: 08.12.1989

Fotoğraflar