Ali Necmettin Taşkapılı

Ali Necmettin Taşkapılı

7. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

Doğum Yeri Afyonkarahisar Doğum tarihi 1895 Babası Rüştü Annesi Emine – İstanbul Hukuk Mektebi – Hukuk – Müdâfaa–i Hukuk Cemiyeti Afyon Vilâyet Heyeti Azası ve Reisi, 5. Süvari Kolordusu Emir Subayı ve Hukuk Müşaviri, Vilâyet Umûmî Meclis ve Belediye Azası, Serbest Avukat, Afyonkarahisar Barosu Başkanı – VII. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.09.1966