Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli

21. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili

23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili

24. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili

25. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili

26. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili

27. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili

Doğum Yeri Osmaniye Doğum tarihi 1948 Babası Salih Annesi Samiye – Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret Bölümü, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktorası – İyi düzey İngilizce – Yardımcı Doçent Doktor – Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi – Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı – XXI. Dönem Osmaniye Milletvekili – 57. Hükümet Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı – Bekâr.

Fotoğraflar