İlyas Sami Muş

İlyas Sami Muş

1. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muş Milletvekili

2. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Menteşe Milletvekili

3. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis Milletvekili

5. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Çankırı Milletvekili

Doğum Yeri Muş Doğum tarihi 1879 Babası Abdülhamit Annesi Hatun – Mısır’da Medrese, Şark İlimleri İhtisası – Farsça, Arapça, Ermenice, İngilizce – Müderris, İstanbul Murat Paşa Camii Müderrisi, Dâru’l–Fünûn Edebiyat Fakültesi Arapça Müderrisi – Osmanlı Meclis–i Meb'ûsân I., II. ve III. Dönem Muş Mebusu (İngilizler tarafından Malta Adasına sürgüne gönderildi.) – I. Dönem Muş Milletvekili – Büyük Millet Meclisi 4. Şube Başkanı, Müdâfaa–i Hukuk Grubu İdare Heyeti Üyesi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.12.1945

Fotoğraflar