Hamza Cemalettin Erkan

Hamza Cemalettin Erkan

6. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

İstanbul – 1897, Osman (Ferid Paşa) – Nefise – Cenevre Üniversitesi ve Paris Ulumu Aliye–i İktisadiye Mektebi, Paris Osmanlı Bankasında Uzmanlık Eğitimi – Fransızca – İktisat ve Bankacılık – Osmanlı ve İş Bankaları Şube Müdürü, Uyuşturucu Maddeler İnhisârı Umûm Müdürü, Cenevre Beynelmilel Afyon Tahdidi İhzarı Konferansı Türk Heyeti Başkanı, Belgrat Türk–Yugoslav Ham Afyon Satışı Müzakereleri Türk Heyeti Başkanı, Toprak Mahsulleri Ofisi Kurucusu ve Genel Müdürü – VI. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili – Türk Tütün Limitet Şirketi İdare Meclis Üyesi, Beden Terbiyesi Yüksek İstişare Heyeti Üyesi, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.01.1968 x5x5