Ahmet Hazım Bozca

Ahmet Hazım Bozca

8. Dönem Demokrat Parti Afyonkarahisar Milletvekili

DP – MDG – Bağımsız İstanbul – 1913, Halil Hilmi – Emine Nakiye – İstanbul Hukuk Fakültesi – Hukuk – Garzan Sorgu Hâkimi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Zatişleri Genel Müdürlüğü Başkâtibi, Siirt, Balıkesir Müddei Umûmî Muavini, Uşak Sulh Hâkimi, Çumra Ceza Hâkimi, Serbest Avukat – VIII. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.12.1971