Mustafa Hilmi Uran

Mustafa Hilmi Uran

3. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili

4. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

5. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Siirt Milletvekili

6. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Siirt Milletvekili

7. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Siirt Milletvekili

8. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan Milletvekili

Bodrum – 1884, İbrahim Ethem – Nefise – Mülkiye Mektebi – Fransızca, Rumca – İdare, Yazar – Menemen, Çeşme Kaymakamı, Mülkiye Müfettişi – Kars, Antalya Mutasarrıfı, Adana Valisi, Millî İthalat ve İhracat Şirketi Umûm Müdürü – Cumhuriyet Halk Fırkası Adana Bölgesi Müfettişi – Osmanlı Meclis–i Meb’ûsân IV. Dönem Menteşe Mebusu – III. Dönem Adana Milletvekili – 6. Hükümet Nâfıa Vekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 21.10.1957 x5x5

Fotoğraflar