İsmail Hakkı Mumcu

İsmail Hakkı Mumcu

3. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

4. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili

5. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili

6. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili

Doğum Yeri Amasya Doğum tarihi 1879 Babası Mehmet Annesi Ümmügülsüm – Mülkiye – İdare – Sivas Belediye Başkan Vekili, Kangal Kaymakam Vekili, Reşadiye, Şarkışla ve Erbaa Kaymakamı – Tokat Mutasarrıf Vekili, Sivas İli Mektupçusu, Şereflikoçhisar ve Yozgat Mutasarrıfı, Amasya İmam Hatip Okulu Öğretmeni, Amasya Lisesi Öğretmeni, Redd–i İlhak Cemiyeti Üyesi, Müdâfaa–i Hukuk Grubu Kurucu Üyesi, İl Mutemedi, Amasya Sancağı Mutasarrıfı, Amasya Valisi, Amasya Lisesi Müdürü – Osmanlı Meclis–i Meb’ûsân III. Dönem Amasya Mebusu – III. Dönem Amasya Milletvekili – Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 13.05.1945

Fotoğraflar