İzzet Ulvi Aykurt

İzzet Ulvi Aykurt

2. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

3. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

4. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

5. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

6. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili

7. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum Milletvekili

Doğum Yeri Eskişehir Doğum tarihi 1879 Babası İsa Annesi Ayşe – Mülkiye Mektebi – Yazar, Memur – Eskişehir Şer’iye Mahkemesi Kayıt Memuru, Başkâtibi, Kütahya Tahrirat Kâtibi, İzmit, Kayseri, Gümüşhane Sancakları İdare Meclisi Başkâtibi, Mekke Emaneti Divân Efendisi, Ulukışla ve Akşehir Kaymakamı, Ankara Erkek Lisesi Tarih Öğretmeni, Hâkimiyet–i Milliye Gazetesi Yazarı ve Yazı İşleri Müdürü – Müdâfaa–i Hukuk 1. Grup Kâtibi, Maârif Vekâleti Husûsî Kalem Müdürü, Türk Ocakları Muallimler Birliği Umûmî Kâtibi, Türk Dili Tetkik Cemiyeti Kol Başkanı – II. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.11.1957

Fotoğraflar