Kamer Genç

Kamer Genç

18. Dönem Sosyaldemokrat Halkçı Parti Uşak Milletvekili

19. Dönem Sosyaldemokrat Halkçı Parti Uşak Milletvekili

20. Dönem Doğru Yol Partisi Uşak Milletvekili

21. Dönem Doğru Yol Partisi Uşak Milletvekili

23. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili

24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili

Doğum Yeri Nazimiye Doğum tarihi 1940 Babası Ali Annesi Hadice – Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü – İyi düzey Fransızca – Maliye ve İdare Hukuku – Maliye Bakanlığı Memuru, Ankara ve Bingöl Defterdarlığı Vergi Denetmeni, Danıştay 4. ve 6. Daireler Raportörü, Tetkik Hâkimi, Kanun Sözcüsü ve Savcısı, Serbest Mali Müşavir, Yazar – Danışma Meclisi Tunceli Üyesi (15.10.1981 – İstifa: 26.09.1983) – XVIII. Dönem Tunceli Milletvekili – Danışma Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi – Evli, 2 Çocuk.

Fotoğraflar