İsmail Hakkı Kılıçoğlu

İsmail Hakkı Kılıçoğlu

3. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili

4. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muş Milletvekili

5. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili

6. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili

7. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muş Milletvekili

Miş (Niş) – 1872, Ali – Nazife – Harp Okulu (Mühendishâne–i Berri) Fransızca – Askerlik, Din ve İçtimâiyât – Topçu Binbaşı, Yazar, Bağdat Askerî İdâdisi Kitabet öğretmeni, İttihâd ve Terakki Cemiyeti Üyesi, İstanbul Sütlüce Silah Deposu Müdürü, Merkez Komutanlığı Divân–ı Harp Üyesi, İçtihat, Hürriyeti Fikriye, Serbest Fikir Mecmuaları yazarı, Çanakkale Göçmen Kâtibi, İzmit Göçmen Müdürü, Avukat, İzmit Hür Fikir Gazetesi sahibi ve yazarı – III. Dönem Kocaeli Milletvekili – Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 14.04.1960185 x5x5

Fotoğraflar