Mehmet Kâmil İrdelp

Mehmet Kâmil İrdelp

5. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muş Milletvekili

İstanbul – 1867, Hacı Ahmet Nuri – Hürmüz – Mekteb–i Sultânî Fransızca – Diplomasi – Umûru Hukuk, Hariciye Nezâreti Memuru, Hariciye Nezâreti Hukuku Muhtelita Müdür Muavini, Rostof, Varnı, Tiryeste Konsolosu, Hocabey Başkonsolosu, Hocabeyi, Selanik Başkonsolosu, Amsterdam, Cenevre, Odesa Başkonsolosu, Hariciye Vekâleti Siyasi Müşaviri, Umûru Şehbenderî ve Ticarî Müdür Vekili, Brüksel Maslahatgüzarı – V. Dönem Niğde Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 31.01.1947 V. YASAMA DÖNEMİ / 1935 – 1939 x5x5