Ahmet Mazhar Müfit Kansu

Ahmet Mazhar Müfit Kansu

1. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari Milletvekili

2. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili

3. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili

4. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili

Denizli – 1872, (Süleyman) Müfit – Ayşe – Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülki İdare Amiri ve Maliyeci – Gelibolu İdadisi Öğretmeni, Edirne İdadisi Tarih Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı, Edirne İl Maiyet Memuru, Havsa, Çorlu, Uzunköprü ve İskeçe Kaymakamı, Gümülcine Sancağı, Lazistan (Rize), Mersin, İzmit, Balıkesir Mutasarrıfı, Bitlis ve Mamüratü’l–Aziz (Elaziz) Valisi, Erzurum Kongresi Bitlis Delegesi, Sivas Kongresi Hakkâri Temsilcisi, Hey’et–i Temsîliye Üyesi – Osmanlı Meclis–i Meb'ûsân IV. Dönem Hakkâri Mebusu – I. Dönem Hakkâri Milletvekili – Dâhiliye Encümeni Reisi, Nâfıa Encümeni Reisi, Yozgat İstiklâl Mahkemesi Üyesi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.11.1948 x5x5

Fotoğraflar