Mustafa Öztürk

Mustafa Öztürk

11. Dönem Demokrat Parti Afyonkarahisar Milletvekili

Doğum Yeri Dinar/Cadı Doğum tarihi 1908 Babası Ali Annesi Ayşe – Rüştiye – Ziraat ve Ticaret – Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkâtibi, Dinar Belediye Muhasebecisi, Çiftçi, Fabrikatör, Serbest Ticaret – XI. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.11.1993