Bekir Necati Topçuoglu

Bekir Necati Topçuoglu

11. Dönem Demokrat Parti Afyonkarahisar Milletvekili

Çayeli – 1905, Mehmet Nazif – Fatma – Mülkiye, Viyana Konsular Akademisi – Almanca – Ekonomi – Dâhiliye Vekâleti Maiyet Memuru, Kaymakam, İktisat Vekâleti Sınai Mülkiye ve Küçük Sanatlar Müdürü, Sanayi Umûm Müdür Muavini, İş Dairesi Reis Muavini, Çalışma Bakanlığı Tetkik Heyeti Azası, Çalışma Umûm Müdürü, İş ve İşçi Bulma Kurumu Umûm Müdürü, Toprak Mahsulleri Ofisi Umûm Müdürü, Sümerbank İdare Meclisi Azası ve Başkanı, İşletmeler Vekâleti Müsteşarı – XI. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.12.1961 x5x5