Mehmet Niyazi Ramazanoğlu

Mehmet Niyazi Ramazanoğlu

2. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muş Milletvekili

Doğum Yeri Tarsus Doğum tarihi 1889 Babası Hamza Annesi Sitti – Mülkiye Mektebi, İstanbul Hukuk Mektebi – Fransızca, Arapça – Adana Sultânîsi Tarih Öğretmeni, Adana İli Maiyet Memuru, Adana Sultânîsi Müdürü, Londra Konferansı Heyeti Müşaviri, Lozan Konferansı Müşaviri, Hariciye Vekâleti Müşaviri – II. Dönem Mersin Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.05.1965