Ramazan Tekeli

Ramazan Tekeli

13. Dönem Adalet Partisi Uşak Milletvekili

Şarkikaraağaç/Aşağıkale – 1925, Mehmet Tevfik – Kadriye – Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi – İngilizce, Az düzey Fransızca – Ziraat Yüksek Mühendisi – Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Tarsus ve Karakasamak Çiftlikleri İşletme Mühendisi ve Müdür Yardımcısı, Altınova, Konuklar, Bala ve Gözlü Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi, Tarım Bakanlığı Başmüşaviri, APK Genel Müdürü, Tarım Bakanlığı Müs­teşarı, Ziraat Odaları Birliği Başkanı – II. (XIII) Dönem Urfa Milletvekili – Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi – Evli, 3 Çocuk. x5x5