Ramis Topal

Ramis Topal

24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Amasya Milletvekili

Cumhuriyet Halk Partisi