Mehmet Ruşen Ünaydın

Mehmet Ruşen Ünaydın

2. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

3. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Milletvekili

4. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Milletvekili

İstanbul – 1892, Mustafa Eşref – Safvet – Mekteb–i Sultânî ve Dâru’l Fünûn Edebiyat Şubesi – İngilizce, Fransızca – Muharrir ve Muallim – Mekteb–i Sultânî (Galatasaray Lisesi) Türkçe Öğretmeni, İstanbul Dârü’l–Muallimîn Fransızca Öğretmeni, İstanbul Dârü’lMuallimîn–i Âliye Fransızca, Türkçe ve Okuma Öğretmeni, Ankara Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni, 1. Londra ve İlk Lozan Konferansı Basın Müşaviri, Buhara Sefareti Başkâtibi, Yazar – II. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili – Divân–ı Riyâset Kâtip Üyesi – Evli. Ölüm Tarihi: 21.09.1959 II. YASAMA DÖNEMİ / 1923 – 1927 x5x5

Fotoğraflar