Sencer Ayata

Sencer Ayata

24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili

Cumhuriyet Halk Partisi