Mustafa Şevket Hatipoğlu

Mustafa Şevket Hatipoğlu

6. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

7. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili

8. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili

12. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili

Doğum Yeri Helvacı Doğum tarihi 1898 Babası Raşit Annesi Emine – Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi, Berlin Yüksek Ziraat Mektebi, Paris İnstitut National Agronomique’de İktisat ve Zirai İktisat İhtisası, Leipzig Dârü’l–Fünûn Felsefe Fakültesinde Felsefe Doktorası – Fransızca, Almanca – Ziraat ve Ekonomi Profesör Doktor – İzmir Orta Ziraat Mektebi Öğretmeni, Yüksek Ziraat Enstitüsü İktisâdiyat Kürsüsü Şefi, Doçenti, Başbakanlık Umûmî Murakabe Heyeti Azası, Başkanvekili, Siyasal Bilgiler Okulu Öğretim Profesörü, Dönüm Mecmuası sahibi, İktisâdî Yürüyüş, Millet, Bizim Türkiye, Ülkü, Ölçü Dergileri ile Ziraat, Ulus, Sabah Postası Gazeteleri Yazarı, Yazar – VI. Dönem (Ara Seçim) Afyonkarahisar Milletvekili – 13. Hükümet Ziraat Vekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.11.1973 VI. YASAMA DÖNEMİ / 1939 – 1943

Fotoğraflar