Sıtkı Koraltan

Sıtkı Koraltan

10. Dönem Demokrat Parti Afyonkarahisar Milletvekili

11. Dönem Demokrat Parti Konya Milletvekili

Doğum Yeri Karaman2 Doğum tarihi 1909 Babası Mehmet Annesi Hatice – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Az düzey Fransızca – Hukuk, Savcı ve Hâkim – Başbakanlık Kavanîn Kâtibi, İstanbul Adli İhtisas Mahkemesi Zabıt Kâtibi ve Başkâtibi, Kars, Çorum, İstanbul ve Üsküdar Savcı Yardımcısı, İstanbul ve Kadıköy Sulh Yargıcı, Üsküdar Asliye Ceza Hâkimi – X. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.06.1958

Fotoğraflar