Ahmet Şükrü Ataman

Ahmet Şükrü Ataman

5. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muş Milletvekili

6. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muş Milletvekili

Rodos – 1882, Mustafa Lütfü – Hatice – İzmir Mülkiye İdadisi – Fransızca – Maliye ve İktisat – Tire Maârif Komisyonu Kâtibi, Bayındır Kazası Tahsil Memuru, Aydın Vilâyeti Muhasebe Kalemi Hesabı Cari Kâtibi, Divân Kâtibi, Maliye Müfettiş Muavini, Maliye Müfettişi, Taahhüdat Murakıbı, Türkiye Ziraat Bankası Umûm Müdür Muavini Müdürü – V. Dönem Muş Milletvekili – Türkiye Kredi Bankası ve Genel Sigorta Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 19.03.1955 x5x5

Fotoğraflar