Mehmet Şükrü Kaya

Mehmet Şükrü Kaya

2. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili

3. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili

4. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muş Milletvekili

5. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mardin Milletvekili

İstanköy – 1883, Ahmet Rüştü – Hatice Bisan – Mekteb–i Sultâni (Galatasaray Lisesi) ve Hukuk, Fransa’da İhtisas – Fransızca, İngilizce – Hukuk, İktisat – Hariciye Vekâleti Umûru Ticariye Şubesi 4. Sınıf Kâtibi, Matbuat Kalemi Kâtibi, Edirne Merkez Sulh Hâkimi, Edirne Merkez Bidâyet Mahkemesi Hâkimi, Mülkiye Müfettişi, Bulgarlarla Ahali Mübâdelesi Muhtelit Encümeni Üyesi, Büyük Devletler Baştercümanları Heyeti Üyesi, Muhâcirîn Müdürü, Muhâcirîn Umûm Müdürü, 1. Sınıf Mülkiye Müfettişi, 1. Lozan Konferansı Danışmanı, İzmir Belediye Reisi – II. Dönem Menteşe Milletvekili – Hariciye Encümeni Başkanı, 2. Hükümet Ziraat, 3. Hükümet Hariciye ve 5. Hükümet Dâhiliye Vekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.01.1959 x5x5

Fotoğraflar