Mehmet Vehbi Sarıdal

Mehmet Vehbi Sarıdal

7. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili

8. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muş Milletvekili

İstanbul – 1886, Ahmet Raşit – Ayşe Sıdıka – İstanbul Hukuk Mektebi, Berlin Üniversitesi Felsefe Fakültesi – Almanca, Fransızca, Arapça – Hukuk, Ekonomi – Profesör – Edirne Sultânîsi İktisat ve Hukuk Bilgileri Öğretmeni, Beyrut ve Şam Hukuk Mektepleri Muallimi, İstanbul Daru’lFünûn Müderris Muavini, İstanbul Ticaret Mektebi Âlisi Zirai ve Sanayi İktisat, Nakliyat Tarifeler Dersleri Muallimi, İktisat Vekâleti Umûm Müdürü, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu İktisat Profesörü, İktisat ve Ticaret Doktrinleri ve İçtimaî İktisat Profesörü, Âli İktisat Meclisi Azası, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Umûmî Kâtibi – VII. Dönem İstanbul Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.06.1969 x5x5

Fotoğraflar