Yunus Nadi Abalıoğlu

Yunus Nadi Abalıoğlu

1. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İzmit Milletvekili

2. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili

3. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili

4. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muş Milletvekili

5. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili

6. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili

Doğum Yeri Kızıldere187 Doğum tarihi 1879 Babası Halil Annesi Ayşe – Mekteb–i Sultânî, Hukuk Mektebi terk – Fransızca – Hukuk, Ekonomi, Gazetecilik – Malûmat, İkdam, Diyarbakır, Ankara ve Manisa Tasbir–i Efkâr Gazetelerinde çalıştı, Selanik’te Rumeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Tasvir–i Efkâr Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Başyazarı, Yenigün Gazetesi sahibi, Yazar – Osmanlı Meclis–i Meb'ûsân II. ve III. Dönem Aydın, IV. Dönem İzmir Mebusu – I. Dönem İzmir Milletvekili – İktisat, İrşad, Kanûnî Esâsî Hariciye ve Hariciye Encümenleri Reisi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 28.06.1945

Fotoğraflar