Damar Arıkoğlu

Damar Arıkoğlu

2. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

3. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

4. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili

5. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan Milletvekili

6. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan Milletvekili

7. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan Milletvekili

Adana – 18876– Süleyman – Elif – Husûsî – Almanca – Ticaret ve Ziraat – İttihâd ve Terakkî, Donanma, Fukara Perver Cemiyetleri Azası, Maârif İlk Tedrisat İdâre Heyeti Azası, Ziraat Odası Azası, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Merkez Heyeti Azası, Adana Vilâyeti Umûmî Meclis Azası, Şehit Ailelerine Yardım Cemiyeti Kurucusu, Kilikya Müdâfaa–i Hukuk Cemiyeti İdare Heyeti Azası – I. ve II. Dönem Adana Milletvekili – I. Dönem İktisat Encümeni Reisi, Müdâfaa–i Hukuk Grubu Üyesi – Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.04.1969 x5x5

Fotoğraflar