Oltu Milletvekilleri

Mustafa Hilmi Soydan Vehbi Çorakçı