Mustafa Hilmi Soydan

Mustafa Hilmi Soydan

1. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Oltu Milletvekili

Niğde – 1881, Ahmet (Hilmi) – Mühübe – Rüştiye ve Medrese – Arapça – Hukuk – Niğde Defter–i Hakânî İdaresi Memuru, Şer’iye Mahkemesi 2. Kâtibi ve Başkâtibi, Havran Sancağı Emlak ve Arazi Tahrir Hâkimi, Der’a Fırkayı Tahririyesi Naibi, Dava Vekili, Genel Meclis Üyesi Belediye Melis Üyesi – I. Dönem Niğde Milletvekili – Şer’iye Encümeni Reisi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.10.1958 x5x5