Mehmet Cemal Mersinli

Mehmet Cemal Mersinli

1. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari Milletvekili

6. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İçel Milletvekili

Doğum Yeri Mersin Doğum tarihi 1873 Babası Osman Annesi Hava – Harbiye, Erkan–î Harbiye – Fransızca, Almanca, İngilizce – Askerlik, Ferik – Erkân–ı Harbiye Umûmiye 2. Ordu Kurmay Başkanı, Batı Ordusu Kurmay Başkanı, 42. ve 10. Fırka Komutanı, 1. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı, Edirne Müstahkem Mevkii Komutan Yardımcısı, 8. Kolordu Komutanı, 4. Ordu Komutanı, Yıldırım Kıtaatı Müfettişi, 2. Ordu Müfettişi, Askerî Okullar Genel Müfettişi, Harbiye Nazırı – Osmanlı Meclis–i Meb'ûsân IV. Dönem Isparta Mebusu (İngilizler tarafından tutuklanarak Malta Adasına sürgün edildi.) – I. Dönem Isparta Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.10.1941â

Fotoğraflar